Vrijwilligers

Het werken met kinderen en jongeren met een beperking is gemakkelijker dan het lijkt. Natuurlijk word je vrijwilliger bij de B.E. St. Joris Overijssel omdat je graag iets betekent voor een ander. Maar…het levert je zelf ook iets op:

 • Je haalt er voldoening uit om dichtbij iets voor anderen te betekenen
 • Je kunt je passie, waardevolle kwaliteiten en kennis bij ons kwijt
 • Je vergroot je sociale contacten en voelt je bij ons thuis
 • Je kunt je verder ontwikkelen bij de vrijwilligersorganisatie
 • Bovendien is het erg leuk en gezellig

Wij zijn voortdurend op zoek naar enthousiaste (bege)leiding die onze leden 1x per maand een fantastisch weekend willen bezorgen. Dus wil jij 1x per maand je weekend eens heel anders invullen, ben je 18 jaar of ouder en spreekt fantasie, sport/spel, kamperen of avontuur jou wel aan? Dan ben jij degene die wij zoeken!

Wil je een keer sfeer komen proeven of meer over ons weten stuur dan even een mail naar info@bestjorisoverijssel.nl. We nemen dan spoedig contact met je op.

Kom eens een keer kijken en probeer het eens uit!

 

Naast begeleiding kennen we ook nog diverse andere vrijwilligerstaken binnen onze vereniging die hieronder zijn beschreven. Ben je in een van deze rollen geïnteresseerd, stuur dan even een mail naar info@bestjorisoverijssel.nl. We nemen dan spoedig contact met je op.


Vrijwilligers bij de B.E. St. Joris

Binnen de B.E. St. Joris hebben we verschillende rollen die allen door vrijwilligers worden verricht: Dit zijn leidinggevende rollen en organisatie ondersteunende functies.

De rollen die we binnen onze vereniging kennen zijn

Leiding:

 • Vaste leiding
 • Assistent leiding
 • Stagiaires

Organisatie ondersteunende functies:

 • Beheer en onderhoud
 • Groepsbegeleider
 • Penningmeester
 • PR commissie
 • Projectmatige werkgroepen
 • Secretaris
 • Voorzitter

Leiding

Binnen de B.E. St. Joris onderscheiden we 2 groepen leidinggevenden:

Vaste leiding: Als lid van het leidingteam zorg je voor het programma tijdens de opkomsten en begeleid je de leden waar dat nodig is.

 • Bedenken van het programma in de weekenden en de kampen
 • Leiden van de opkomsten
 • Begeleiden van leden tijdens het programma
 • Helpen van de leden, daar waar nodig

Wat vragen we

 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), de kosten hiervoor worden vergoed
 • 1x in de maand een weekend van je tijd (zaterdag 13.00 t/m zondag 15.00 uur)
 • Creativiteit, enthousiasme en gevoel voor humor
 • Gevoel voor verantwoordelijkheid
 • Betrokkenheid
 • Inlevingsvermogen

Wat kunnen we bieden

 • Eens per maand een supergezellig weekend en eens per jaar een geweldig kamp
 • Waardering; enhousiaste leden en ouders
 • Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren
 • Samenwerken met andere gedreven en enthousiaste vrijwilligers
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen
 • Opleidingsmogelijkheden bij Scouting Nederland

Assistent leiding:
Als assistent ondersteun je het leidingteam bij het uitvoeren van het programma.
Hierbij kun je denken aan het duwen van rolstoelen, helpen bij het programma, helpen bij het koken, etc.

Wat vragen we

 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), de kosten hiervoor worden vergoed
 • 1x in de maand een weekend van je tijd (zaterdag 13.00 t/m zondag 15.00 uur)
 • Creativiteit, enthousiasme en gevoel voor humor
 • Gevoel voor verantwoordelijkheid
 • Betrokkenheid

Wat kunnen we bieden

 • Een leuke vrijetijdsbesteding
 • Waardering; enhousiaste leden en ouders
 • Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren
 • Samenwerken met andere gedreven en enthousiaste vrijwilligers
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen

NB Opsplitsing in deelactiviteiten/-tijden is bespreekbaar


De vrijwillig(st)ers hoeven geen ervaring te hebben in de verzorging/begeleiding van lichamelijk gehandicapten. Belangrijker is dat de vrijwillig(st)er het leuk vindt, door zijn/haar inbreng, waarde toe te voegen aan het geluk van mensen die door hun handicap beperkt(er) aan het maatschappelijk verkeer deel kunnen nemen.


Stagiaires
De vereniging is een door Calibris erkend leerbedrijf voor de opleidingen Welzijn richting persoonlijke begeleiding gehandicaptenzorg. Daarnaast zijn er mogelijkheden om een stage te lopen in het kader van het verkrijgen van studiepunten, bij opleidingen voor verpleging en verzorging,  dan wel binnen het kader van de maatschappelijke stage.
Informeer naar de mogelijkheden bij je school. Natuurlijk zal onze vereniging, zo nodig, een verklaring van deelname aan de activiteiten afgeven.


Beheer en onderhoud

 • In goede conditie houden van het terrein.
 • Ondersteunen van de beheerder bij het onderhoud van ons clubhuis.

Groepsbegeleider
De groepsbegeleider is de ‘smeerolie in een tandwielkast’.
De groepsbegeleider is een soort personeelsconsulent en ondersteunt de leidingteams om hun taak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

 • Kwaliteiten van de leiding onderzoeken, begeleiden en verbeteren, stimuleren en ontplooien.
 • Introduceren en begeleiden nieuwe leiding en stagiaires
 • Verbanden tussen de speltakken onderhouden en stimuleren
 • Fungeren als aanspreekpunt bij problemen.
 • Deelnemen aan bestuursvergaderingen en hierin de belangen van de leiding behartigen

Wat vragen we

 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), de kosten hiervoor worden vergoed
 • Enthousiasme, gevoel voor verantwoordelijkheid.
 • Kunnen samenwerken met bestuursleden, leidingteams
 • Inlevingsvermogen creativiteit en overtuigingskracht
 • Leiderschap

Wat kunnen we bieden

 • Een zeer leuke, leerzame ervaring
 • Samenwerking met enthousiaste vrijwilligers
 • Waardering
 • Deskundigheidsbevorderingtrainingen

Aantal uur per week:  4 uur


Penningmeester
De penningmeester maakt deel uit van het bestuur en beheert het geld van de vereniging of stichting.

Taken

 • Mede zorgdragen voor een gezonde financiële vereniging
 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen
 • Bijhouden van ledenadministratie
 • Doen van betalingen en ontvangen van o.a. contributies
 • Bijhouden van het kas- en bankboek
 • Maken van het financieel jaarverslag
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting
 • Vind het inspirerend om ook op beleidsniveau zijn/haar steentje bij te dragen

Bijkomende taken voor de beheersstichting

 • Innen van huurgelden
 • Terugbetalen van borgsommen
 • Financiële coördinatie van het (onderhouds)beheer van het clubgebouw en terrein

Waar vindt het werk plaats: Thuis en 1x per 6 weken een vergadering in Holten

Gevraagde competenties:

 • Samenwerken met overige bestuursleden en vrijwilligers
 • Affiniteit met bestuurswerk
 • Kennis en ervaring met financiële verwerkingsprogamma’s is wenselijk
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Accuratesse
 • Bereid om over de grenzen van het eigen domein mee te denken

Aantal uur per week:  4 uur


PR commissie
De PR commissie zorgt ervoor dat onze vereniging wereldberoemd wordt en blijft in Overijssel. Het gaat hierbij om het vergroten en behouden van de naamsbekendheid van onze vereniging bij de voor ons relevante doelgroepen, zoals leden, begeleiding, sponsors en lagere overheden.

Taken:

 • Ontwikkelen van flyers, posters en andere middelen om de werving en sponsoring te ondersteunen
 • Schrijven van persberichten
 • Bedenken van nieuwe activiteiten om de naamsbekendheid te vergroten
 • Zorgen voor aanwezigheid op voor de vereniging belangrijke evenementen, zoals vrijetijdsbeurzen en braderien
 • Onderhouden van contacten met scholen en instellingen

Gevraagde competenties:

 • Communicatief vaardig
 • Creatief

Deze werkzaamheden doe je samen met de andere werkgroepleden.
Tijdsinvestering: 2 uur per week


Projectmatige werkgroepen
In de nabije toekomst willen we het bestuur ontlasten, door bepaalde activiteiten onder te brengen in tijdlijke projecten.

Je kunt hierbij denken aan:

 • Het organiseren van de scoutingloterij
 • Werven van fondsen
 • Bouwen van een hoog-/laagbedden opslag

Secretaris
Veel communicatie tussen de verschillende leden en teams gebeurt per e-mail. De secretaris vormt een belangrijke schakel in de informatie-uitwisseling en coördinatie. De secretaris maakt deel uit van het bestuur.

 • Voeren van correspondentie namens de vereniging
 • Schrijven van brieven en uitnodigingen
 • Contactpersoon voor ingekomen e- mailberichten
 • Documenteren en archiveren van bestuurlijke stukken en andere belangrijke documenten aangaande de vereniging
 • Samen met voorzitter fungeren als eerste aanspreekpunt voor externe partijen
 • Actie- en besluitenlijst bijhouden en verspreiden van verslagen
 • Zorg dragen voor opvolging van acties
 • Oproepen van bestuursvergadering en agenda samenstellen voor vergaderingen
 • Notulen van bestuursvergadering
 • Post rubriceren en verspreiden
 • Zorg dragen dat vereniging wettelijk op orde blijft

Waar vindt het werk plaats: Thuis en 1x per 6 weken een vergadering in Holten

Gevraagde competenties:

 • Samenwerken met overige bestuursleden en vrijwilligers
 • Affiniteit met bestuurswerk
 • Kennis van en ervaring met een tekstverwerkingsprogramma en e-mailverwerking
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Accuratesse
 • Bereid om over de grenzen van het eigen domein mee te denken.

Aantal uur per week:  4 uur


Voorzitter
Je bent voorzitter van het bestuur van de groepsvereniging van de B.E. St. Joris Overijssel (BE). Als voorzitter bezit je de kunst alle kwaliteiten van de bestuursleden in te zetten voor de groep. De voorzitter heeft zijn/haar ogen op de toekomst en zijn/haar voeten stevig in de praktijk in de groep.

Allereerst is er de algemene aansturing van de groep. Je leidt vergaderingen, maar moet ook kijken naar de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie. Je gaat samen met de andere bestuursleden, voorop gaat in de strijd bij het maken en doen uitvoeren van (beleids)keuzes. Je zorgt er voor dat de andere leden bereid zijn een stapje harder te lopen.
Je bent in staat tot het creëren van transparantie, open communicatie en duidelijkheid;
bereid om moeilijke/gevoelige zaken in gewone taal uit te leggen;
benaderbaar voor de leden en in staat om om te gaan met vertrouwelijke, persoonlijke en gevoelige situaties.
Het derde taakveld is extern gericht. Een deel van de voorzittersfunctie is het vertegenwoordigen van de vereniging. Je bent het uithangbord voor andere (scouting)verenigingen, de gemeente en eventuele sponsoren.

Belangrijk:
Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van de BE en Scouting Nederland;
Je bent minimaal 21 jaar of ouder;
Je bent, binnen en buiten het groepsbestuur, bereid tot samenwerking met andere vrijwilligers;
Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen;
Je bent communicatief vaardig (in woord en geschrift);
Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.

Wij bieden jou:
Een gezellige en leerzame vrijetijdsbesteding;
Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren;
Deel uitmaken van een groot team van andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers;
De mogelijkheid tot het opdoen van veel nieuwe contacten;
De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen;
Gratis lidmaatschap van de BE en Scouting Nederland.
En nog veel meer…

Inschatting tijdsbelasting:
Circa 6 a 8 uur per week.