Sociale veiligheid

Sociale Veiligheid Scouting B.E. St. Joris Overijssel

We vinden het binnen Scouting B.E. St. Joris Overijssel belangrijk dat
leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende
scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Wie denkt aan
kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en uitdaging.
Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Sociale
veiligheid binnen Scouting B.E. St. Joris Overijssel betekent dat leden zich
beschermd voelen tegen grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrijdend
gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals
bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting
Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal,
regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke
ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode
geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door
iedereen die een functie binnen onze scoutinggroep vervult, te worden
onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die
je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun
vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Een verplichte
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting B.E.
St. Joris Overijssel getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige
omgeving te bieden. Het huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt
voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet
overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de
wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van
onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook
conform huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de
eerste drie maanden een proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a.
in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement en
trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als
mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik
van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Het kan zijn dat
binnen Scouting B.E. St. Joris Overijssel toch sprake is dat iemand zich niet
veilig voelt of vermoedt dat iemand zich niet veilig voelt. In zo’n geval kan
iedereen kan een gesprek aangaan met één van de vertrouwenspersonen van
Scouting B.E. St. Joris Overijssel. Dat geldt voor jeugdleden, vrijwilligers
maar natuurlijk ook ouders. Vrijwilligers (leiding) zijn verplicht om vermoeden
of kennis van grensoverschrijdend gedrag te melden bij bestuur of bij de
vertrouwenspersoon.

Onze
vertrouwenspersonen worden bijgestaan door het team Sociale Veiligheid van
Scouting Nederland, wanneer dit nodig is. Het landelijk opvangteam bestaat uit
landelijke vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze met bepaalde
zaken om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en
hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen
indien nodig door naar de juiste instanties. Bij (vermoeden van)
grensoverschrijdend gedrag kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met dit
team.

Het team Sociale
Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een
bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:

inveiligehanden@scouting.nl

socialeveiligheid@scouting.nl